مهدی شاه محمدیدرباره مدیر عامل شرکت برج پوشش آپادنا

شرکت برج پوشش آپادانا زیر مجموعه هلدینگ برج پوشش و نمایندگی کد ۵۰۱۹ مجتمع صنعتی ماموت و نمایندگی انحصاری شرکت گالینای ایتالیا در ایران با مدیریت جناب آقای مهدی شاه محمدی

پروژه های انجام شده توسط هلدینگ برج پوشش

۱. پروژه شرکت نجاتیه

۲. پروژه شرکت توانا

۳. پروژه پارک آبی بغداد

۴. پروژه شرکت طبیعت سبز ساوه

 

 

 

برای مشاهده جزییات پروژه های هلدینگ برج پوشش

پروژه های برج پوشش آپادانا