faenar
[wpml_language_selector_widget]
028-33670171-2
0171 3367 009828

طراحی و ساخت اتاق تمیز

اتاق تمیز چیست؟

طراحی و ساخت اتاق تمیز می‌تواند فضای بسیار بزرگی باشد. به طوری که گاهی اوقات تمامی یک کارخانه با هزاران متر مربع مساحت می‌تواند در سوله هایی با فضای تعریف شدهٔ اتاق تمیز و زمین‌های پوشیده شده با کف پوش مخصوص اینگونه اتاقها ساخته شده باشد.

کاربرد اتاق تمیز

شرکت برج پوشش به عنوان متخصص حرفه ای در ساخت اتاق تمیز نیازهای اساسی، پیشگیری و ایمنی فردی و محیطی، ایجاد محیط های تمیز از عوامل آلوده ساز فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، مونیتورینگ و کنترل سطح آلودگی محیطی و نیز رفع آلودگی پایدار از فرد و محیط، که در بخش های دارو، درمان، بهداشت، کشاورزی، غذایی، صنایع خاص و آزمایشگاههای فیزیک و شیمی در سطح بازارهای داخل و منطقه خاورمیانه مورد نیاز مراکز آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی میباشد را متناسب با استانداردهای بین المللی تامین مینماید.

تماس از طریق واتساپ
تماس از طریق واتساپ